Sunday, January 26, 2014

Những gợi ý để khác biệt hóa khách sạn của bạnNhững gợi ý để khác biệt hóa khách sạn của bạn

2014 hứa hẹn là một năm thú vị với ngành du lịch. Đã có những dấu hiệu thay đổi mạnh mẽ trong lĩnh vực phân phối.

Sáu tập đoàn khách sạn hàng đầu (Choice Hotels, Hilton, Hyatt, Intercontinental, Mariott và Wyndham) đã hợp tác với nhau và tạo ra Roomkey, một cổng phân phối trực tiếp, để cạnh tranh với các OTAs. Nhiều khách sạn vùng Bắc Âu đã hủy hợp đồng với Expedia. Hiệp hội Air Transportation cũng công bố rằng họ sẽ sẽ bán vé tùy biến, nhưng chỉ trên website của họ.

Những gợi ý để khác biệt hóa khách sạn của bạn

Nguồn: Tin tức khách sạn

No comments:

Post a Comment